-->

Ημερομηνίες-κωδικοί βάσης

Όπως με τα περισσότερα συλλεκτικά είδη, η ημερομηνία κατασκευής του αναπτήρα Zippo συχνά επηρεάζει την αξία του. Πολύτιμες πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται στο κάτω μέρος κάθε αντιανεμικού αναπτήρα Zippo, μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε την ημερομηνία κατασκευής του. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950, οι κωδικοί της ημερομηνίας χαράσσονται στην κάτω πλευρά του αναπτήρα (βάση). Ο αρχικός σκοπός αυτής της ενέργειας ήταν ο έλεγχος της ποιότητας. Έκτοτε, οι κωδικοί ημερομηνιών  αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τους συλλέκτες Zippo. Οι περισσότεροι αναπτήρες που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1933 και 1957 μπορούν να αναγνωριστούν βάσει σχεδίου, μοντέλου και μοτίβου, καθώς και της σχετικής κωδικοποίησης.

Η εμφάνιση της λέξης  “Zippo” στην κάτω πλευρά δίνει μια ακόμη πληροφορία αναφορικά με την ημερομηνία κατασκευής. Τρεις βασικές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί στο σήμα, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Από το 1933 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1950, η λέξη Zippo ήταν χαραγμένη με ίσια κεφαλαία γράμματα. Το πλάγιο σήμα Zippo υιοθετήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και τοποθετήθηκε πιο διακριτικά ως σφραγίδα στη βάση από το 1955. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 το λογότυπο επανασχεδιάστηκε και ενσωματώθηκε στη σφραγίδα της βάσης το 1980.

Τα ιστορικά λογότυπα Zippo

Zippo Historic Logos during 1933-1954, 1954-1979 and 1980-2011

Κωδικοί ημερομηνιών

Αυτό που ξεκίνησε ως εργαλείο ελέγχου ποιότητας για τον ιδρυτή του Zippo George G. Blaisdell, έχει γίνει το όνειρο του κάθε συλλέκτη. Για να εντοπιστεί ένα πιθανό μοτίβο σε οποιαδήποτε σειρά αναπτήρων που επιστράφηκαν για επισκευή, το κάτω μέρος κάθε αναπτήρα Zippo κωδικοποιήθηκε με μια σειρά σημάνσεων. Από τη δεκαετία του 1950, αυτές οι σημάνσεις παρέχουν έναν τρόπο να γνωρίζουμε με ακρίβεια τους περισσότερους αναπτήρες Zippo.Είστε συλλέκτης Zippo;

Αγοράστε συλλεκτικούς αναπτήρες περιορισμένης έκδοσης!

Αγορά τώρα


Σημερινό σύστημα κωδικού ημερομηνίας

Το σημερινό σύστημα κωδικοποίησης της ημερομηνίας χρησιμοποιεί ένα γράμμα και έναν διψήφιο αριθμό για τον προσδιορισμό του μήνα και του έτους κατασκευής.

  • Τα γράμματα A έως L αντιπροσωπεύουν τον μήνα (A για τον Ιανουάριο, B για τον Φεβρουάριο κ.λπ.)
  • Τα δύο ψηφία αντιστοιχούν στο έτος που δημιουργήθηκε – 14 για το 2014

Κωδικοί αναγνώρισης κλασσικών αναπτήρων Zippo

Classic Lighter Date Codes

Κωδικοί αναγνώρισης αναπτήρων Zippo SLIM 

Slim Lighter Date Codes

Παγκόσμια γνωστή εγγύηση

Η παγκοσμίως γνωστή εγγύηση του κ. Blaisdell ότι «It works or we fix it free™» καλύπτει ακόμα και σήμερα όλους τους αντιανεμικούς αναπτήρες τσέπης Zippo.

Εάν ο Zippo αναπτήρας σας χρειάζεται επισκευή, επισκεφθείτε τη σελίδα επισκευών για οδηγίες.

Διατηρείστε τον αναπτήρα σας ώστε να λειτουργεί σαν καινούργιος!